Kalender 2021 & Package-Deal

Beste Rijders,

De Kalender voor 2021 is bekend!

*) = Non-Championship Race.

Alle losse inschrijvingen komen op € 3.100,-, de package deal kunnen wij aanbieden voor € 2.350,-
De prijs van de losse race varieert van € 500,- tot € 700,-.

In het geval dat er races komen te vervallen als gevolg van Covid-19 zullen die worden terug betaald. (Hierbij rekening houdend met het eventuele voordeel van de package deal).

Inschrijven kan via de website voor een enkel event (aan de rechterkant van de pagina) en voor PackageDeal rechtstreeks: Door deze Link te klikken

Wij hopen jullie allemaal binnenkort weer te ontmoeten op het circuit.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

—————————————————————————————————–

Dear drivers,

The Calendar for 2021 has been released!

  • May 15-16, Zandvoort, Historic Zandvoort Trophy, 1 qualify, 3 races
  • 25-27 June, Spa-Francorchamps, Spa Summerclassic, 1 qualify, 2 races * (note: Scruiteneering expected on Thursday 24th)
  • July 16-18, Zandvoort, Historic Grand Prix Zandvoort, 1 qualify, 2 races
  • October 8-10, Dijon Pernois, Dijon Motors Cup, 1 qualify, 3 race
  • October 29-31, TT Circuit Assen, Hankook Final Races, 1 qualify, 3 race

*) = Non-Championship Race.

All individual registrations come to € 3,100,- we can offer the package deal for € 2.350,-

The price of the single race varies from € 500 to € 700.

In the event that races are canceled due to Covid-19, they will be refunded. (Taking into account the possible benefit of the package deal).

You can register via the website, for single events through the events on the right side of the page of for the Package Deal Directly: By following this Link

We hope to meet you all again soon at the track.

Sincerely,

NK GTTC

Seizoen 2020 ten einde… End of season 2020…

Beste rijders,

Wat een jaar, wat een seizoen!

Wat een mooi raceseizoen in 2020 zou gaan worden, met de nieuwe hoofdsponsor RECO autoschade, en met bijvoorbeeld Dijon op de kalender , en natuurlijk de HGP als ultiem raceweekend, werd toch alles anders door corona.

Een terugblik, maar ook een vooruitblik naar het seizoen 2021!

Eigenlijk ieder raceweekend stond in de steigers, maar werd veelal kort voor “de start” afgeblazen, gecanceld, omdat de COVID-19 pandemie iedereen parten speelde, en de gezondheid staat wel op nummer één, dus daar moet alles voor wijken, begrijpelijk!

Gelukkig kon de Historic Grand Prix van Zandvoort 2020 wel doorgaan, in een iets andere vorm dan gebruikelijk, maar de aanwezigen hebben toch wel genoten van dit weekend, een heel vol veld met historische raceauto’s , 1 kwalificatie en 3 races!

Niet te min, was het een onzekere tijd, om plannen en afspraken te maken, contacten waren er op korte termijn met de circuits, voor het bestuur een lastige taak!

Het bestuur wil jullie, PD-houders  en “losse rijders” dan ook bedanken voor het geduld en loyaliteit in deze.

Ook dit jaar nog meer het vermelden waard, is dankzij onze trouwe sponsoren de NK RECO GTTC een volwaardige raceklasse op de nationale en internationale circuits! Zeer bedankt voor de sponsoring en dat we volgend seizoen weer op jullie mogen rekenen!

Zoals gebruikelijk ieder jaar, volgde een gezellige bijeenkomst, als afsluiting van een seizoen, tsja ook die kon nu niet georganiseerd vanwege de huidige maatregelen.

Maar wat in het vat zit, verzuurd niet!

Dan vooruitkijkend naar volgend jaar:

Ondanks de onzekere corona perikelen, plannen we toch vooruit en zijn we bijna klaar met de kalender voor seizoen 2021!

Waarschijnlijk  komen we tot  5 raceweekenden,  waarvan je er 4 alvast inde agenda kunt zetten:

Historic Zandvoort Trophy            15-16 mei

Spa Summerclassic                         25-27 juni

Historic Grand Prix Zandvoort     16-18 juli 

Dijon Motors Cup.                          1-3 oktober

Zodra de 5e race is bevestigd, bieden we een nieuwe Package Deal aan. En voor alle Package Deal-houders van 2020 zullen we een speciale aanbieding doen om dit voor zo weinig mogelijk extra kosten te krijgen. Package-deal houders van 2020 kunnen natuurlijk ook beslissen voor een terugbetaling, dit betekent dat je alleen het HGP van 700 euro betaalt. We verwachten jullie zo spoedig mogelijk  te informeren over de laatste ontwikkelingen via de website en per mail.

Stay Safe

Met vriendelijke groet, het bestuur.

——————————————————————————————————————–

Dear drivers,


What a year, what a season!


What was going to be a great racing season in 2020, with the new main sponsor RECO car-damage repair compagny, and with, for example, Dijon on the calendar, and of course the HGP as the ultimate racing weekend, everything changed due to corona.


A look back, but also a look ahead to the 2021 season!


Every race weekend was actually in the scaffolding, but was often canceled shortly before “the start”, because the COVID-19 pandemic played tricks on everyone, and health is number one, so everything has to give way to that, understandable!


Fortunately, the Historic Grand Prix of Zandvoort 2020 could take place, in a slightly different form than usual, but the attendees did enjoy this weekend, a very full field with historic racing cars, 1 qualifying and 3 races!


Nevertheless, it was an uncertain time to make plans and appointments, there were short-term contacts with the circuits, a difficult task for the board!
The board would like to thank you, PD holders and “casual drivers” for the patience and loyalty in this.


Also worth mentioning this year, thanks to our loyal sponsors, the NK RECO GTTC is a full-fledged racing class on the national and international circuits! Thank you very much for sponsoring and that we can count on you again next season!

As usual every year, a pleasant meeting followed, to end a season, well that could not be organized now due to the current measures.


Then looking ahead to next year:
Despite the uncertain corona troubles, we plan ahead and we are almost done with the calendar for the 2021 season!
We will probably arrive at 5 race weekends, of which you can already put 4 in the agenda:
Historic Zandvoort Trophy May 15-16,
Spa Summerclassic June 25-27,
Historic Grand Prix Zandvoort July 16-18
Dijon Motors Cup October 1-3

Once the 5th race is confirmed we will offer a new Package Deal. And for all Package Deal holders from 2020, we will make a special offer to get this for as little extra cost as possible. Package deal holders of 2020 can of course also decide for a refund, this means that you only pay the HGP of 700 euros. We expect to inform you as soon as possible about the latest developments via the website and by email.


Stay Safe

Sincerely, the board.


												

HANKOOK Finale-races 30 oktober t/m 1 november 2020 GEANNULEERD!!

Beste rijders, vanwege de laatst afgekondigde maatregelen m.b.t. het COVID-19 virus, is het raceweekend in Assen, de HANKOOK FINALE-races, vrijdag 30 oktober t/m 1 november 2020 GEANNULEERD!

 Over de verdere ontwikkelingen informeren wij jullie later.

Namens het bestuur.

Stay safe!!

———————————————————————————————————————–

Dear drivers, due to the last announced measures regarding the COVID-19 virus, the race weekend in Assen, The HANKOOK FINAL races, Friday October 30 to november 1, 2020 has been CANCELED!

We will inform you later about further developments.

On behalf of the Board.

Stay safe!!

—————————————————————————————


												

Dijon update : annulering evenement!

Beste rijders, door de huidige Covid-19 ontwikkelingen en met name voor ons met betrekking tot Frankrijk, kan de race in Dijon niet doorgaan!

Het evenement is geannuleerd!

Wij vinden dit erg vervelend, maar de omstandigheden maken het onmogelijk!

Over de verdere ontwikkelingen informeren wij jullie later.
Vooralsnog richten wij ons op het weekend dat gepland staat eind oktober in Assen

Stay save!

——————————————————————————————————————–

Dear drivers, due to the current Covid-19 developments and especially for us with regard to France, the race in Dijon cannot take place!

The event has been canceled!

We find this very annoying, but the circumstances make it impossible!

We will inform you later about further developments.
For the time being, we are still focusing on the weekend that is planned at the end of October in Assen!

Stay save!

Historic Grand Prix Zandvoort 2020 The Results!

Terug kijkend op een mooi race-weekend van onze raceklasse met een groot veld internationale rijders en vele historische raceauto’s tijdens de Historic Grand Prix Zandvoort 2020 vind je hier de uitslagen van de kwalificatie, race 1 en race 2!

Podium Race 1

Podium Race 2

——————————————————————————————————————–

Looking back on a great race weekend of our racing class with a large field of international drivers and many historic race cars during the Historic Grand Prix Zandvoort 2020, you will find the results of qualifying, race 1 and race 2 here!

Historic Grand Prix 2020 Zandvoort

Beste rijders, bij deze ge-update documenten, het tijdschema en de team-informatie voor het aanstaande race-weekend!

Check onderstaande link, dit is de verplichte rijdersbriefing, die niet “live”wordt gegeven aan de rijders i.v.m. de COVID-19 maatregelen!

————————————————————————————————————

Dear drivers, herewith updated documents, the time schedule and the team information for the upcoming race weekend!

Check the link below, this is the mandatory video of the driver’s briefing, which is not given “live” to the drivers because of the COVID-19 measures!

https://www.dropbox.com/s/c7tjfw5bnho7hpn/Briefing%20HGP%202020%20%20Staande%20start%20conv.mp4?dl=0

Historic Grand Prix 2020 Zandvoort

Beste rijders,

Het eerste raceweekend komt dan toch echt aan, de Historic Grandprix Zandvoort!

Om alles in goede banen te lijden is er extra inzet van iedereen nodig. Hierbij de belangrijkste zaken alvast;

1. Geen prijs uitreiking, om samenscholing te voorkomen
2. We hebben een nieuwe hoofdsponsor dus iedere auto moet een nieuwe raam streamer. Deze is bij Willem Mank verkrijgbaar net als de andere benodigde stickers.
3. De tijden zullen in het raceweekend door Willem Mank worden uitgedeeld, ga dus niet zelf op pad.

In de bijlage tref je alvast de benodigde informatie aan.
De inschrijflijst van de deelnemers volgt zo spoedig mogelijk!
Met vriendelijke groet,

Paul Engel & Willem Mank

————————————————————————–

Dear drivers,

The first race weekend is coming up again, the Historic Grandprix Zandvoort!

To ensure that everything runs smoothly, extra effort is required from everyone. The most important things here;

1. No award ceremony, to avoid gathering

2. We have a new main sponsor so every car needs a new window streamer. This is available from Willem Mank as are the other required stickers.

3. The times will be distributed by Willem Mank during the race weekend, so don’t go out yourself.

You will find the necessary information in the appendix.

The registration list of the participans will follow as soon as possible!

Sincerely,

Paul Engel & Willem Mank

Corona update 8 juni 2020

As the world around us is getting adjusted to COVID-19 we have been able to make an updated calendar, with 4 races ahead of us.

So get ready to race!

  • We start at Zolder the 8th and 9th of August.
  • Early September we go to Zandvoort HGP
  • Early October we have our first visit to Dijon
  • and the last weekend of October we close on Assen

Also the 3 hour race at Nurburgring is still joinable for anyone who likes to, on the Friday 7th of August.

Of course races will be with approperiate and local measures like no or limited public, but we still have the full programme of racing in the weekends

Find enclosed the full updated calendar:-

Kalender update June 2020

For our package deal holders we will offer a discount because they missed a few races.
For holders who are not to leave e.g. their country do to regulations and can’t participate we will fully refund.
For all package deal holders, many thanks for your patience and loyalty, we hope to see you again on these races!
Of course same rule holds, that you can ‘sell’ races.

Registration is open via nkgttc.nl.
In case of any questions, don’t hesitate to mail.
On behalf of the GTTC organisation,
Timo

Early bird package deal 2020

Inschrijving early bird package deal is vanaf nu geopend en tot en met 15 december beschikbaar. Boek hem snel want deze €300,- korting is maar tijdelijk!

—-‐————–

Registration early bird package deal is now open and available until December 15. Book it quickly because this € 300 discount is temporary!

23-24 May, Zandvoort, Historic Zandvoort Trophy, 1 qualify, 3 races

25-28 June, Spa-Francorchamps, Spa Summerclassic, 1 qualify, 2 races *)

11-12 July, Zolder, Superprix, 1 qualify, 3 races

5-7 September, Zandvoort, Historic Grand Prix Zandvoort, 1 qualify, 2 races

2-4 October, Dijon Pernois, Dijon Motors Cup, 1 qualify, 3 races

17-18  October, Assen, Hankook finale races, 1 qualify, 3 races