Seizoen 2022 inschrijving geopend.

KLIK HIER VOOR DE PACKAGEDEAL Inschrijving

Na het volledige race-seizoen 2021, kijken we in deze onzekere tijd tóch vooruit naar een nieuw seizoen….wat zal ons dat brengen?

In ieder geval hebben we 5 circuits vastgelegd op de kalender voor 2022 en hebben we een mooie Package Deal voorbereid.

Er is nog zicht op een zesde race, we zijn namelijk nog in gesprek voor een mooi historisch race-weekend op Assen, midden september!

En vanaf volgende week, na de Kerstdagen, kan er online worden ingeschreven voor Package Deal, en de losse raceweekenden!

Graag tot volgend jaar en…………….Stay Safe!

Het Bestuur

———————————————————————————————————————————-

Dear drivers, teams and racing fans, we wish everyone:

 A Merry Christmas and Happy New Year!

After the full 2021 racing season, we are still looking forward to a new season in this uncertain time.... what will that bring us? 

In any case, we have fixed 5 circuits on the calendar for 2022 and we have prepared a nice Package Deal. 

Starting next week, after Christmas, you can register online for the Package Deal, and the individual race weekends!See you next year and...........Stay safe!
Fijne Kerstdagen & Gelukkig Nieuwjaar

Beste rijders, teams en race-fans, bij deze wensen wij iedereen :

Na het volledige race-seizoen 2021, kijken we in deze onzekere tijd tóch vooruit naar een nieuw seizoen….wat zal ons dat brengen?

In ieder geval hebben we 5 circuits vastgelegd op de kalender voor 2022 en hebben we een mooie Package Deal voorbereid.

Er is nog zicht op een zesde race, we zijn namelijk nog in gesprek voor een mooi historisch race-weekend op Assen, midden september!

En vanaf volgende week, na de Kerstdagen, kan er online worden ingeschreven voor Package Deal, en de losse raceweekenden!

Graag tot volgend jaar en…………….Stay Safe!

Het Bestuur

———————————————————————————————————————————-

Dear drivers, teams and racing fans, we wish everyone:

 A Merry Christmas and Happy New Year!

After the full 2021 racing season, we are still looking forward to a new season in this uncertain time.... what will that bring us? 

In any case, we have fixed 5 circuits on the calendar for 2022 and we have prepared a nice Package Deal. 

Starting next week, after Christmas, you can register online for the Package Deal, and the individual race weekends!See you next year and...........Stay safe!
Het Nederlands Kampioenschap 2021 RECO NK GTTC: de eindstand!

Beste rijders, teams en autosportliefhebbers,

bij deze, na een mooie raceseizoen waarin we gelukkig alle race-weekenden hebben kunnen rijden ondanks de soms lastige Covid restricties, de eindstand van het officiële Nederlands Kampioenschap Historic GT’s & TouringCars 2021

Nederlands kampioen is geworden: Jan Willem Oosterhagen

op de 2de plaats is geëindigd Freddy van Sprundel, en op de 3de plaats is geëindigd Stefan Jacobs!

Nederlands Kampioen RECO NK GTTC 2021 Jan Willem Oosterhagen
2de plaats Nederlands Kampioenschap RECO NK GTTC 2021 Freddy van Sprundel
3de plaats Nederlands Kampioenschap RECO NK GTTC 2021 Stefan Jacobs

Op een later moment, begin 2022, hopen we met elkaar een feestelijke huldiging te kunnen organiseren (onder voorbehoud m.b.t. de Covid ontwikkelingen) , als afsluiting van het seizoen 2021, maar ook als start van het nieuwe seizoen 2022.

De voorlopige kalender voor volgend seizoen, waarin we ook enkele weekenden zullen samen racen met de MG Holland Competitions, ziet er als volgt uit:

Kalender 2022 RECO NK GTTC (onder voorbehoud)

Hankook Finale Races 2021 & MG Competitions Holland

Hankook Finale Assen 2021 en welkom MG Competitions

Beste rijders en teams,

Hier alvast wat (summiere) informatie m.b.t. de Hankook Finale races, 29, 30 en 31 oktober op Assen.

Maar allereerst de mededeling dat we een aantal gastrijders mogen verwelkomen op Assen, een aantal rijders van de MG Competitions Holland rijdt met ons mee, als invitatie klasse.

Zij doen wel mee voor de overall klassering per race.

We kijken in overleg met de MG Competitions Holland al naar het volgend seizoen, om daar de samenwerking aan te gaan en op sommige race-weekenden met elkaar te gaan rijden.

Binnenkort ook meer over het nieuwe seizoen en de agenda daarvan!

Helaas, ook ik heb nog weinig info van de organisatie, een voorlopig tijdschema is wel voorhanden.

Na het weekend verwacht ik meer rijders-informatie, en als die voor handen is, zal ik die z.s.m. mailen aan iedereen.

————————————————————————————————————————————-

Dear drivers and teams,

Here is some (brief) information regarding the Hankook Final races, October 29, 30 and 31 at Assen.

But first of all the announcement that we can welcome a number of guest drivers at Assen, a number of drivers from the MG Competitions Holland will ride with us, as an invitation class.

They do participate for the overall classification per race.

We are already looking at next season in consultation with the MG Competitions Holland, in order to enter into cooperation there and to ride together on some race weekends.

Soon more about the new season and its agenda!

Unfortunately, I also have little information about the organization, but a provisional timetable is available.

After the weekend I expect more driver information, and if it’s  available I will email it to everyone asap.

Dijon Motors Cup 2021 8-9-10 oktober

Beste coureurs en teams, na de geslaagde Historic Race Classics op Zandvoort in juli, staat nu het 4de race-weekend voor de deur, de Dijon Motors Cup 2021 op 8, 9 en 10 oktober.

Daar rijden we 1x de kwalificatie, en 3 x een race!

Bij deze het voorlopige tijdschema voor het weekend en de rijders info m.b.t. het evenement, met betrekking tot aankomst, COVID protocol, rijders-kantoor en inschrijving, briefing, scrutineering, toegangspas, privé-testen, pitboxen, paddock, licentie, transponders en “track-walk”.

————————————————————————————————————————————-

Dear drivers and teams, after the successful Historic Race Classics at Zandvoort in July, the 4th race weekend is now approaching, the Dijon Motors Cup 2021 on October 8, 9 and 10.

There we drive 1x the qualification, and 3x a race!

Hereby the timetable for the weekend and the drivers info regarding the event, regarding arrival, COVID protocol, drivers office and registration, briefing, scrutineering, access pass, private testing, pit boxes, paddock, license, transponders and “track- walk.

Historic Race Classics Zandvoort 2021 to start!

Beste coureurs en teams,

we staat aan het begin van het raceweekend van de Historic Race Classics Zandvoort 2021 !

Heel het weekend staat in het teken van de historisch autorensport, helaas, op het laatst werd bekend dat er geen publiek bij mag zijn.

Dat is erg jammer, maar het grote race-plezier zal toch de boventoon vieren. Laten we met z’n allen er een mooi en sportief evenement van maken!

Zie de inschrijvingslijst, voor alle deelnemers aan onze RECO NK GTTC race-klasse.

Wij wensen iedereen een goede reis naar Zandvoort, een prettig verblijf en vooral veel sportief raceplezier!

————————————————————————————————————————-

Dear drivers and teams,

we are at the start of the race weekend of the Historic Race Classics Zandvoort 2021!

The whole weekend is dominated by historic motor racing, unfortunately, at the end it was announced that no audience is allowed.

That is very unfortunate, but the great racing fun will still prevail. Let’s all make it a beautiful and sporty event!

See the entry list, for all participants in our RECO NK GTTC race class. We wish everyone a good trip to Zandvoort, a pleasant stay and above all a lot of sporty racing fun!

Historic Race Classics 2021 Zandvoort

YES!!! In just over a week we will be able to compete again in the Dutch Dunes in Zandvoort! The Historic Race Classics 2021 is about to start! A racing weekend packed with classic racing cars. We have about 50 beautiful and fast racing cars of different car brands at the start from the years 1966 to 1981.

Hereby the latest information for all of you for the Historic Race Classis 2021 ZANDVOORT next week.

First of all, we are happy to announce that we have an extra race!
We now have 1 x qualification and 3 x a race!
There are about 50 registrations for the RECO NK GTTC, a nicely varied starting field will appear on the track.

And the public is also allowed to come again! The Zandvoort Race Classics is an event without Testing for Entry.
This means that a distance of 1.5 meters must be kept on the entire event site.
The organization will also take appropriate measures for this and ensure that the 1.5 meters is maintained.

In the apendix you will find the TEAM information documents and the timetable.

See you at Zandvoort!

Drive & Stay Safe!

Spa Summer Classic 2021

Beste rijders,

Bij deze alvast enige voor informatie met betrekking tot het evenement.

 www.spasummerclassic.com 

>>onder voorbehoud<<   het tijdschema en het paddockplan.

Voor wat betreft de toegang tot het evenement, controles en checks:

Er is GEEN PUBLIEK toegestaan.

Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen

Om naar België te reizen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

Je beschikt over een negatieve PCR-test die ten vroegste 72 uur voor je vertrek uit een rode zone naar België is uitgevoerd.

Een negatieve corona-test of antistoffen test zal nodig zijn om toegang te krijgen tot de paddocks.

De test kan ter plaatse bij de ingang van de paddock worden uitgevoerd (op kosten van de persoon) of de persoon kan een reeds uitgevoerde geldige test laten zien.

Een PCR-test is dus niet nodig om toegang te krijgen tót het circuit, en:

tevens is het mogelijk om een ​​PCR-test op het circuit uit te voeren als het nodig is om naar uw land terug te keren(rekening houdend met de tijd om het resultaat te verkrijgen).

Een QR-code per team is vereist om toegang te krijgen tot het circuit(dat wordt nog uitgewerkt).

Er zal geen face-to-face licentiecontrole zijn, de controle zal digitaal zijn(dat wordt nog uitgewerkt).

Er wordt ook gewerkt aan de vereenvoudiging van de technische controle (scrutineering) en apparatuur en kleding-controles.

Nadere informatie, en update’s zullen volgen in een later stadium, via de mail, aan de rijders die aan het evenement mee doen.

Stay Safe.

———————————————————————————————————————–

Dear drivers,

Here’s some information regarding the event.

www.spasummerclassic.com

>>subject to change<< the timetable and the paddock plan.

With regard to access to the event, controls and checks:

NO AUDIENCE is allowed.

Source: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

To travel to Belgium, you must meet the following conditions:

You have a negative PCR test that was carried out 72 hours before your departure from a red zone to Belgium at the earliest.

A negative corona test or antibody test will be required to access the paddocks.

The test can be performed on site at the entrance to the paddock (at the person’s expense) or the person can present a valid test already performed.

So a PCR test is not necessary to access the circuit, and:

it is also possible to perform a PCR test on the circuit if it is necessary to return to your country (taking into account the time to obtain the result).

A QR code per team is required to access the track (which is still being worked out).

There will be no face-to-face license check, the check will be digital (this is still being worked out).

Efforts are also being made to simplify technical control (scrutineering) and equipment and clothing controls.

Further information, and updates, will follow at a later stage, via email, to riders participating in the event.

Stay Safe!

Historic Zandvoort Trophy 2021 UPDATE!

Beste rijders,

Bij deze een update met betrekking tot het tijdschema van het race-weekend en de paddock indeling  van de Historic Zandvoort Tropy 2021, 14 & 15 mei

Voor wat betreft het tijdschema, zie bijlage, daar zijn de tijden veranderd van:

Vrijdag 14 mei

15:00 – 19:00 Collection of documents/licence control/transponder rent € 15,00 Pit Box 23-24

Vrijdag 14 mei

16:30 – 17:00 RECO NK GTTC Free Practice

Voor wat betreft de Paddock indeling, zie bijlage:

Graag houd iedereen zich expliciet aan de aangegeven opstelling, aansluiten van af het begin, zie de plattegrond met de pijlen!

Veel plezier gewenst aan allen, DRIVE SAFE én STAY SAFE!

Tot op Zandvoort!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

——————————————————————————————–

Dear drivers,

Here is an update regarding the timetable of the race weekend and the paddock layout of the

Historic Zandvoort Tropy 2021

As for the timetable, the times have changed there:

Friday, May 14

15:00 – 19:00 Collection of documents / license control / transponder rent € 15.00 Pit Box 23-24

Friday, May 14

16:30 – 17:00 Free Practice RECO NK GTCC

Regarding the Paddock layout:

Everyone would like to explicitly adhere to the indicated set-up, connect from the beginning, see the map with the arrows!

Have fun to all, DRIVE SAFE and STAY SAFE!

See you at Zandvoort!

Sincerely,

The board.

Historic Zandvoort Trophy 2021

Beste rijders,

Het is bijna zo ver, het eerste raceweekend van 2021 gaat dan plaats vinden!

Bij deze het schema van de Historic Zandvoort Trophy, voor de vrijdag 14  en zaterdag 15 mei 2021.

Vanwege de corona pandemie gaat alles een beetje anders als anders.

Maar gelukkig kunnen we wel een “volledig” programma afwerken, met zelfs nog een exclusieve Free Practice voor de RECO NK GTTC rijders op vrijdag en daarna een volle zaterdag met 1 kwalificatie en 2 keer een race.

Verder wordt er van iedereen verwacht zich aan de huidige corona regels zich te houden volgens de RIVM richtlijnen.

Stay safe

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

———————————————————————————————————————————-

Dear drivers,

It is almost time, the first race weekend of 2021 will take place!

Hereby the schedule of the Historic Zandvoort Trophy, for Friday 14 and Saturday 15 May 2021.

Because of the corona pandemic, everything is a little different than usual.

But luckily we can complete a “full” program, with even an exclusive Free Practice for the RECO NK GTTC drivers on Friday and then a full Saturday with 1 qualification and 2 races.

Furthermore, everyone is expected to adhere to the current corona rules according to the RIVM guidelines.

Stay safe

Sincerely

The board

Historic Zandvoort Trophy 14 & 15 mei 2021
Version 1-5-2021
Car#VoornaamAchternaamCar BrandCar TypeClass
41KlaasSpanMorrisMini Cooper S2
37CarstSpanMorrisCooper S2
9PaulEngelMorriscooper s2
240PierreDUMONTDatsun240Z4
151AndréKardolAlfa Romeo1750 gtam4
186Marnix  DierickAlfa Romeo Giulia 16004
77Advan der KroftMorgan‘+85
128MichaelNooijFiat 1283P-13007
68RionLotusEuropa TC8
143Stefan JacobsBmw2002 TI9
43Gercovan HoftenBMW2000 tii touring9
20 or 22PaulSieljesBMW20029
69Jan WillemOosterhagenFord EscortRS20009
18Freddyvan SprundelFORD ESCORT9
52EricHolthausenBMW3.5 CSL10
33GerdRijperPorsche 911 RSR10
59Hansde GraafPorsche 91110
4OnnoVlaanderenPorsche911 RS 3.010
1TimoSpanMini 1275GT12
23FriedelStendersVWScirocco14
24TimStendersVWScirocco14
46GeertBoelsFordEscort RS 200015
76WichardTheunissenOpelOpel-manta-B 15
101MichelVereekenFordEscort MK215
29Robde LaatOPELAscona B15
67CeesLubbersBMW635 CSI16