Historic Zandvoort Trophy 2021 UPDATE!

Beste rijders,

Bij deze een update met betrekking tot het tijdschema van het race-weekend en de paddock indeling  van de Historic Zandvoort Tropy 2021, 14 & 15 mei

Voor wat betreft het tijdschema, zie bijlage, daar zijn de tijden veranderd van:

Vrijdag 14 mei

15:00 – 19:00 Collection of documents/licence control/transponder rent € 15,00 Pit Box 23-24

Vrijdag 14 mei

16:30 – 17:00 RECO NK GTTC Free Practice

Voor wat betreft de Paddock indeling, zie bijlage:

Graag houd iedereen zich expliciet aan de aangegeven opstelling, aansluiten van af het begin, zie de plattegrond met de pijlen!

Veel plezier gewenst aan allen, DRIVE SAFE én STAY SAFE!

Tot op Zandvoort!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

——————————————————————————————–

Dear drivers,

Here is an update regarding the timetable of the race weekend and the paddock layout of the

Historic Zandvoort Tropy 2021

As for the timetable, the times have changed there:

Friday, May 14

15:00 – 19:00 Collection of documents / license control / transponder rent € 15.00 Pit Box 23-24

Friday, May 14

16:30 – 17:00 Free Practice RECO NK GTCC

Regarding the Paddock layout:

Everyone would like to explicitly adhere to the indicated set-up, connect from the beginning, see the map with the arrows!

Have fun to all, DRIVE SAFE and STAY SAFE!

See you at Zandvoort!

Sincerely,

The board.

Historic Zandvoort Trophy 2021

Beste rijders,

Het is bijna zo ver, het eerste raceweekend van 2021 gaat dan plaats vinden!

Bij deze het schema van de Historic Zandvoort Trophy, voor de vrijdag 14  en zaterdag 15 mei 2021.

Vanwege de corona pandemie gaat alles een beetje anders als anders.

Maar gelukkig kunnen we wel een “volledig” programma afwerken, met zelfs nog een exclusieve Free Practice voor de RECO NK GTTC rijders op vrijdag en daarna een volle zaterdag met 1 kwalificatie en 2 keer een race.

Verder wordt er van iedereen verwacht zich aan de huidige corona regels zich te houden volgens de RIVM richtlijnen.

Stay safe

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

———————————————————————————————————————————-

Dear drivers,

It is almost time, the first race weekend of 2021 will take place!

Hereby the schedule of the Historic Zandvoort Trophy, for Friday 14 and Saturday 15 May 2021.

Because of the corona pandemic, everything is a little different than usual.

But luckily we can complete a “full” program, with even an exclusive Free Practice for the RECO NK GTTC drivers on Friday and then a full Saturday with 1 qualification and 2 races.

Furthermore, everyone is expected to adhere to the current corona rules according to the RIVM guidelines.

Stay safe

Sincerely

The board

Historic Zandvoort Trophy 14 & 15 mei 2021
Version 1-5-2021
Car#VoornaamAchternaamCar BrandCar TypeClass
41KlaasSpanMorrisMini Cooper S2
37CarstSpanMorrisCooper S2
9PaulEngelMorriscooper s2
240PierreDUMONTDatsun240Z4
151AndréKardolAlfa Romeo1750 gtam4
186Marnix  DierickAlfa Romeo Giulia 16004
77Advan der KroftMorgan‘+85
128MichaelNooijFiat 1283P-13007
68RionLotusEuropa TC8
143Stefan JacobsBmw2002 TI9
43Gercovan HoftenBMW2000 tii touring9
20 or 22PaulSieljesBMW20029
69Jan WillemOosterhagenFord EscortRS20009
18Freddyvan SprundelFORD ESCORT9
52EricHolthausenBMW3.5 CSL10
33GerdRijperPorsche 911 RSR10
59Hansde GraafPorsche 91110
4OnnoVlaanderenPorsche911 RS 3.010
1TimoSpanMini 1275GT12
23FriedelStendersVWScirocco14
24TimStendersVWScirocco14
46GeertBoelsFordEscort RS 200015
76WichardTheunissenOpelOpel-manta-B 15
101MichelVereekenFordEscort MK215
29Robde LaatOPELAscona B15
67CeesLubbersBMW635 CSI16

Historic Zandvoort Trophy 2021

Beste rijders,

Ondanks dat we nog steeds niet van corona af zijn begint ons seizoen 2021 binnenkort met de Historic Zandvoort Trophy.

Dit jaar is de invulling anders dan andere jaren. Dit komt door de reisbeperkingen en de daardoor minder deelnemende buitenlandse raceklasse.

Het programma is als volgt:

– Vrijdag 14 mei  1 vrije training 25 min

– Zaterdag 15 mei 1 kwalificatie 25 min

– Zaterdag 15 mei  2 races 25 min

Na een jaar weinig “tracktime” is het toch wel prettig om op vrijdag even weer het gevoel te krijgen om daarna op zaterdag er volle bak tegen aan te gaan.

Heb je je nog niet ingeschreven doe dit dan nog snel op de website!

Stay safe!

Met vriendelijke groet, het bestuur.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dear drivers,

Despite the fact that we are still not rid of corona, our 2021 season will start soon with the

 Historic Zandvoort Trophy.

This year the interpretation is different from other years. This is due to travel restrictions and the therefore less participating foreign racing class.

The program is as follows;

– Friday May 14, 1 free practice 25 min

– Saturday May 15, 1 qualifying 25 min

– Saturday May 15, 2 races 25 min

After a year of few tracktime, it is nice to get the feeling again on Friday and then go full throttle on Saturday.

If you have not registered yet, do this quickly on the website!

Stay safe!

Sincerely, the board

Kalender 2021 & Package-Deal

Beste Rijders,

De Kalender voor 2021 is bekend!

*) = Non-Championship Race.

Alle losse inschrijvingen komen op € 3.100,-, de package deal kunnen wij aanbieden voor € 2.350,-
De prijs van de losse race varieert van € 500,- tot € 700,-.

In het geval dat er races komen te vervallen als gevolg van Covid-19 zullen die worden terug betaald. (Hierbij rekening houdend met het eventuele voordeel van de package deal).

Inschrijven kan via de website voor een enkel event (aan de rechterkant van de pagina) en voor PackageDeal rechtstreeks: Door deze Link te klikken

Wij hopen jullie allemaal binnenkort weer te ontmoeten op het circuit.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

—————————————————————————————————–

Dear drivers,

The Calendar for 2021 has been released!

  • May 15-16, Zandvoort, Historic Zandvoort Trophy, 1 qualify, 3 races
  • 25-27 June, Spa-Francorchamps, Spa Summerclassic, 1 qualify, 2 races * (note: Scruiteneering expected on Thursday 24th)
  • July 16-18, Zandvoort, Historic Grand Prix Zandvoort, 1 qualify, 2 races
  • October 8-10, Dijon Pernois, Dijon Motors Cup, 1 qualify, 3 race
  • October 29-31, TT Circuit Assen, Hankook Final Races, 1 qualify, 3 race

*) = Non-Championship Race.

All individual registrations come to € 3,100,- we can offer the package deal for € 2.350,-

The price of the single race varies from € 500 to € 700.

In the event that races are canceled due to Covid-19, they will be refunded. (Taking into account the possible benefit of the package deal).

You can register via the website, for single events through the events on the right side of the page of for the Package Deal Directly: By following this Link

We hope to meet you all again soon at the track.

Sincerely,

NK GTTC

Seizoen 2020 ten einde… End of season 2020…

Beste rijders,

Wat een jaar, wat een seizoen!

Wat een mooi raceseizoen in 2020 zou gaan worden, met de nieuwe hoofdsponsor RECO autoschade, en met bijvoorbeeld Dijon op de kalender , en natuurlijk de HGP als ultiem raceweekend, werd toch alles anders door corona.

Een terugblik, maar ook een vooruitblik naar het seizoen 2021!

Eigenlijk ieder raceweekend stond in de steigers, maar werd veelal kort voor “de start” afgeblazen, gecanceld, omdat de COVID-19 pandemie iedereen parten speelde, en de gezondheid staat wel op nummer één, dus daar moet alles voor wijken, begrijpelijk!

Gelukkig kon de Historic Grand Prix van Zandvoort 2020 wel doorgaan, in een iets andere vorm dan gebruikelijk, maar de aanwezigen hebben toch wel genoten van dit weekend, een heel vol veld met historische raceauto’s , 1 kwalificatie en 3 races!

Niet te min, was het een onzekere tijd, om plannen en afspraken te maken, contacten waren er op korte termijn met de circuits, voor het bestuur een lastige taak!

Het bestuur wil jullie, PD-houders  en “losse rijders” dan ook bedanken voor het geduld en loyaliteit in deze.

Ook dit jaar nog meer het vermelden waard, is dankzij onze trouwe sponsoren de NK RECO GTTC een volwaardige raceklasse op de nationale en internationale circuits! Zeer bedankt voor de sponsoring en dat we volgend seizoen weer op jullie mogen rekenen!

Zoals gebruikelijk ieder jaar, volgde een gezellige bijeenkomst, als afsluiting van een seizoen, tsja ook die kon nu niet georganiseerd vanwege de huidige maatregelen.

Maar wat in het vat zit, verzuurd niet!

Dan vooruitkijkend naar volgend jaar:

Ondanks de onzekere corona perikelen, plannen we toch vooruit en zijn we bijna klaar met de kalender voor seizoen 2021!

Waarschijnlijk  komen we tot  5 raceweekenden,  waarvan je er 4 alvast inde agenda kunt zetten:

Historic Zandvoort Trophy            15-16 mei

Spa Summerclassic                         25-27 juni

Historic Grand Prix Zandvoort     16-18 juli 

Dijon Motors Cup.                          1-3 oktober

Zodra de 5e race is bevestigd, bieden we een nieuwe Package Deal aan. En voor alle Package Deal-houders van 2020 zullen we een speciale aanbieding doen om dit voor zo weinig mogelijk extra kosten te krijgen. Package-deal houders van 2020 kunnen natuurlijk ook beslissen voor een terugbetaling, dit betekent dat je alleen het HGP van 700 euro betaalt. We verwachten jullie zo spoedig mogelijk  te informeren over de laatste ontwikkelingen via de website en per mail.

Stay Safe

Met vriendelijke groet, het bestuur.

——————————————————————————————————————–

Dear drivers,


What a year, what a season!


What was going to be a great racing season in 2020, with the new main sponsor RECO car-damage repair compagny, and with, for example, Dijon on the calendar, and of course the HGP as the ultimate racing weekend, everything changed due to corona.


A look back, but also a look ahead to the 2021 season!


Every race weekend was actually in the scaffolding, but was often canceled shortly before “the start”, because the COVID-19 pandemic played tricks on everyone, and health is number one, so everything has to give way to that, understandable!


Fortunately, the Historic Grand Prix of Zandvoort 2020 could take place, in a slightly different form than usual, but the attendees did enjoy this weekend, a very full field with historic racing cars, 1 qualifying and 3 races!


Nevertheless, it was an uncertain time to make plans and appointments, there were short-term contacts with the circuits, a difficult task for the board!
The board would like to thank you, PD holders and “casual drivers” for the patience and loyalty in this.


Also worth mentioning this year, thanks to our loyal sponsors, the NK RECO GTTC is a full-fledged racing class on the national and international circuits! Thank you very much for sponsoring and that we can count on you again next season!

As usual every year, a pleasant meeting followed, to end a season, well that could not be organized now due to the current measures.


Then looking ahead to next year:
Despite the uncertain corona troubles, we plan ahead and we are almost done with the calendar for the 2021 season!
We will probably arrive at 5 race weekends, of which you can already put 4 in the agenda:
Historic Zandvoort Trophy May 15-16,
Spa Summerclassic June 25-27,
Historic Grand Prix Zandvoort July 16-18
Dijon Motors Cup October 1-3

Once the 5th race is confirmed we will offer a new Package Deal. And for all Package Deal holders from 2020, we will make a special offer to get this for as little extra cost as possible. Package deal holders of 2020 can of course also decide for a refund, this means that you only pay the HGP of 700 euros. We expect to inform you as soon as possible about the latest developments via the website and by email.


Stay Safe

Sincerely, the board.


												

HANKOOK Finale-races 30 oktober t/m 1 november 2020 GEANNULEERD!!

Beste rijders, vanwege de laatst afgekondigde maatregelen m.b.t. het COVID-19 virus, is het raceweekend in Assen, de HANKOOK FINALE-races, vrijdag 30 oktober t/m 1 november 2020 GEANNULEERD!

 Over de verdere ontwikkelingen informeren wij jullie later.

Namens het bestuur.

Stay safe!!

———————————————————————————————————————–

Dear drivers, due to the last announced measures regarding the COVID-19 virus, the race weekend in Assen, The HANKOOK FINAL races, Friday October 30 to november 1, 2020 has been CANCELED!

We will inform you later about further developments.

On behalf of the Board.

Stay safe!!

—————————————————————————————


												

Dijon update : annulering evenement!

Beste rijders, door de huidige Covid-19 ontwikkelingen en met name voor ons met betrekking tot Frankrijk, kan de race in Dijon niet doorgaan!

Het evenement is geannuleerd!

Wij vinden dit erg vervelend, maar de omstandigheden maken het onmogelijk!

Over de verdere ontwikkelingen informeren wij jullie later.
Vooralsnog richten wij ons op het weekend dat gepland staat eind oktober in Assen

Stay save!

——————————————————————————————————————–

Dear drivers, due to the current Covid-19 developments and especially for us with regard to France, the race in Dijon cannot take place!

The event has been canceled!

We find this very annoying, but the circumstances make it impossible!

We will inform you later about further developments.
For the time being, we are still focusing on the weekend that is planned at the end of October in Assen!

Stay save!

Historic Grand Prix Zandvoort 2020 The Results!

Terug kijkend op een mooi race-weekend van onze raceklasse met een groot veld internationale rijders en vele historische raceauto’s tijdens de Historic Grand Prix Zandvoort 2020 vind je hier de uitslagen van de kwalificatie, race 1 en race 2!

Podium Race 1

Podium Race 2

——————————————————————————————————————–

Looking back on a great race weekend of our racing class with a large field of international drivers and many historic race cars during the Historic Grand Prix Zandvoort 2020, you will find the results of qualifying, race 1 and race 2 here!

Historic Grand Prix 2020 Zandvoort

Beste rijders, bij deze ge-update documenten, het tijdschema en de team-informatie voor het aanstaande race-weekend!

Check onderstaande link, dit is de verplichte rijdersbriefing, die niet “live”wordt gegeven aan de rijders i.v.m. de COVID-19 maatregelen!

————————————————————————————————————

Dear drivers, herewith updated documents, the time schedule and the team information for the upcoming race weekend!

Check the link below, this is the mandatory video of the driver’s briefing, which is not given “live” to the drivers because of the COVID-19 measures!

https://www.dropbox.com/s/c7tjfw5bnho7hpn/Briefing%20HGP%202020%20%20Staande%20start%20conv.mp4?dl=0