Het Nederlands Kampioenschap 2021 RECO NK GTTC: de eindstand!

Beste rijders, teams en autosportliefhebbers,

bij deze, na een mooie raceseizoen waarin we gelukkig alle race-weekenden hebben kunnen rijden ondanks de soms lastige Covid restricties, de eindstand van het officiële Nederlands Kampioenschap Historic GT’s & TouringCars 2021

Nederlands kampioen is geworden: Jan Willem Oosterhagen

op de 2de plaats is geëindigd Freddy van Sprundel, en op de 3de plaats is geëindigd Stefan Jacobs!

Nederlands Kampioen RECO NK GTTC 2021 Jan Willem Oosterhagen
2de plaats Nederlands Kampioenschap RECO NK GTTC 2021 Freddy van Sprundel
3de plaats Nederlands Kampioenschap RECO NK GTTC 2021 Stefan Jacobs

Op een later moment, begin 2022, hopen we met elkaar een feestelijke huldiging te kunnen organiseren (onder voorbehoud m.b.t. de Covid ontwikkelingen) , als afsluiting van het seizoen 2021, maar ook als start van het nieuwe seizoen 2022.

De voorlopige kalender voor volgend seizoen, waarin we ook enkele weekenden zullen samen racen met de MG Holland Competitions, ziet er als volgt uit:

Kalender 2022 RECO NK GTTC (onder voorbehoud)

Dijon Motors Cup 2021 8-9-10 oktober

Beste coureurs en teams, na de geslaagde Historic Race Classics op Zandvoort in juli, staat nu het 4de race-weekend voor de deur, de Dijon Motors Cup 2021 op 8, 9 en 10 oktober.

Daar rijden we 1x de kwalificatie, en 3 x een race!

Bij deze het voorlopige tijdschema voor het weekend en de rijders info m.b.t. het evenement, met betrekking tot aankomst, COVID protocol, rijders-kantoor en inschrijving, briefing, scrutineering, toegangspas, privé-testen, pitboxen, paddock, licentie, transponders en “track-walk”.

————————————————————————————————————————————-

Dear drivers and teams, after the successful Historic Race Classics at Zandvoort in July, the 4th race weekend is now approaching, the Dijon Motors Cup 2021 on October 8, 9 and 10.

There we drive 1x the qualification, and 3x a race!

Hereby the timetable for the weekend and the drivers info regarding the event, regarding arrival, COVID protocol, drivers office and registration, briefing, scrutineering, access pass, private testing, pit boxes, paddock, license, transponders and “track- walk.

Historic Race Classics Zandvoort 2021 to start!

Beste coureurs en teams,

we staat aan het begin van het raceweekend van de Historic Race Classics Zandvoort 2021 !

Heel het weekend staat in het teken van de historisch autorensport, helaas, op het laatst werd bekend dat er geen publiek bij mag zijn.

Dat is erg jammer, maar het grote race-plezier zal toch de boventoon vieren. Laten we met z’n allen er een mooi en sportief evenement van maken!

Zie de inschrijvingslijst, voor alle deelnemers aan onze RECO NK GTTC race-klasse.

Wij wensen iedereen een goede reis naar Zandvoort, een prettig verblijf en vooral veel sportief raceplezier!

————————————————————————————————————————-

Dear drivers and teams,

we are at the start of the race weekend of the Historic Race Classics Zandvoort 2021!

The whole weekend is dominated by historic motor racing, unfortunately, at the end it was announced that no audience is allowed.

That is very unfortunate, but the great racing fun will still prevail. Let’s all make it a beautiful and sporty event!

See the entry list, for all participants in our RECO NK GTTC race class. We wish everyone a good trip to Zandvoort, a pleasant stay and above all a lot of sporty racing fun!

Historic Race Classics 2021 Zandvoort

YES!!! In just over a week we will be able to compete again in the Dutch Dunes in Zandvoort! The Historic Race Classics 2021 is about to start! A racing weekend packed with classic racing cars. We have about 50 beautiful and fast racing cars of different car brands at the start from the years 1966 to 1981.

Hereby the latest information for all of you for the Historic Race Classis 2021 ZANDVOORT next week.

First of all, we are happy to announce that we have an extra race!
We now have 1 x qualification and 3 x a race!
There are about 50 registrations for the RECO NK GTTC, a nicely varied starting field will appear on the track.

And the public is also allowed to come again! The Zandvoort Race Classics is an event without Testing for Entry.
This means that a distance of 1.5 meters must be kept on the entire event site.
The organization will also take appropriate measures for this and ensure that the 1.5 meters is maintained.

In the apendix you will find the TEAM information documents and the timetable.

See you at Zandvoort!

Drive & Stay Safe!

Spa Summer Classic 2021

Beste rijders,

Bij deze alvast enige voor informatie met betrekking tot het evenement.

 www.spasummerclassic.com 

>>onder voorbehoud<<   het tijdschema en het paddockplan.

Voor wat betreft de toegang tot het evenement, controles en checks:

Er is GEEN PUBLIEK toegestaan.

Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen

Om naar België te reizen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

Je beschikt over een negatieve PCR-test die ten vroegste 72 uur voor je vertrek uit een rode zone naar België is uitgevoerd.

Een negatieve corona-test of antistoffen test zal nodig zijn om toegang te krijgen tot de paddocks.

De test kan ter plaatse bij de ingang van de paddock worden uitgevoerd (op kosten van de persoon) of de persoon kan een reeds uitgevoerde geldige test laten zien.

Een PCR-test is dus niet nodig om toegang te krijgen tót het circuit, en:

tevens is het mogelijk om een ​​PCR-test op het circuit uit te voeren als het nodig is om naar uw land terug te keren(rekening houdend met de tijd om het resultaat te verkrijgen).

Een QR-code per team is vereist om toegang te krijgen tot het circuit(dat wordt nog uitgewerkt).

Er zal geen face-to-face licentiecontrole zijn, de controle zal digitaal zijn(dat wordt nog uitgewerkt).

Er wordt ook gewerkt aan de vereenvoudiging van de technische controle (scrutineering) en apparatuur en kleding-controles.

Nadere informatie, en update’s zullen volgen in een later stadium, via de mail, aan de rijders die aan het evenement mee doen.

Stay Safe.

———————————————————————————————————————–

Dear drivers,

Here’s some information regarding the event.

www.spasummerclassic.com

>>subject to change<< the timetable and the paddock plan.

With regard to access to the event, controls and checks:

NO AUDIENCE is allowed.

Source: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

To travel to Belgium, you must meet the following conditions:

You have a negative PCR test that was carried out 72 hours before your departure from a red zone to Belgium at the earliest.

A negative corona test or antibody test will be required to access the paddocks.

The test can be performed on site at the entrance to the paddock (at the person’s expense) or the person can present a valid test already performed.

So a PCR test is not necessary to access the circuit, and:

it is also possible to perform a PCR test on the circuit if it is necessary to return to your country (taking into account the time to obtain the result).

A QR code per team is required to access the track (which is still being worked out).

There will be no face-to-face license check, the check will be digital (this is still being worked out).

Efforts are also being made to simplify technical control (scrutineering) and equipment and clothing controls.

Further information, and updates, will follow at a later stage, via email, to riders participating in the event.

Stay Safe!

Historic Zandvoort Trophy 2021 UPDATE!

Beste rijders,

Bij deze een update met betrekking tot het tijdschema van het race-weekend en de paddock indeling  van de Historic Zandvoort Tropy 2021, 14 & 15 mei

Voor wat betreft het tijdschema, zie bijlage, daar zijn de tijden veranderd van:

Vrijdag 14 mei

15:00 – 19:00 Collection of documents/licence control/transponder rent € 15,00 Pit Box 23-24

Vrijdag 14 mei

16:30 – 17:00 RECO NK GTTC Free Practice

Voor wat betreft de Paddock indeling, zie bijlage:

Graag houd iedereen zich expliciet aan de aangegeven opstelling, aansluiten van af het begin, zie de plattegrond met de pijlen!

Veel plezier gewenst aan allen, DRIVE SAFE én STAY SAFE!

Tot op Zandvoort!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

——————————————————————————————–

Dear drivers,

Here is an update regarding the timetable of the race weekend and the paddock layout of the

Historic Zandvoort Tropy 2021

As for the timetable, the times have changed there:

Friday, May 14

15:00 – 19:00 Collection of documents / license control / transponder rent € 15.00 Pit Box 23-24

Friday, May 14

16:30 – 17:00 Free Practice RECO NK GTCC

Regarding the Paddock layout:

Everyone would like to explicitly adhere to the indicated set-up, connect from the beginning, see the map with the arrows!

Have fun to all, DRIVE SAFE and STAY SAFE!

See you at Zandvoort!

Sincerely,

The board.

Historic Zandvoort Trophy 2021

Beste rijders,

Ondanks dat we nog steeds niet van corona af zijn begint ons seizoen 2021 binnenkort met de Historic Zandvoort Trophy.

Dit jaar is de invulling anders dan andere jaren. Dit komt door de reisbeperkingen en de daardoor minder deelnemende buitenlandse raceklasse.

Het programma is als volgt:

– Vrijdag 14 mei  1 vrije training 25 min

– Zaterdag 15 mei 1 kwalificatie 25 min

– Zaterdag 15 mei  2 races 25 min

Na een jaar weinig “tracktime” is het toch wel prettig om op vrijdag even weer het gevoel te krijgen om daarna op zaterdag er volle bak tegen aan te gaan.

Heb je je nog niet ingeschreven doe dit dan nog snel op de website!

Stay safe!

Met vriendelijke groet, het bestuur.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dear drivers,

Despite the fact that we are still not rid of corona, our 2021 season will start soon with the

 Historic Zandvoort Trophy.

This year the interpretation is different from other years. This is due to travel restrictions and the therefore less participating foreign racing class.

The program is as follows;

– Friday May 14, 1 free practice 25 min

– Saturday May 15, 1 qualifying 25 min

– Saturday May 15, 2 races 25 min

After a year of few tracktime, it is nice to get the feeling again on Friday and then go full throttle on Saturday.

If you have not registered yet, do this quickly on the website!

Stay safe!

Sincerely, the board

Kalender 2021 & Package-Deal

Beste Rijders,

De Kalender voor 2021 is bekend!

*) = Non-Championship Race.

Alle losse inschrijvingen komen op € 3.100,-, de package deal kunnen wij aanbieden voor € 2.350,-
De prijs van de losse race varieert van € 500,- tot € 700,-.

In het geval dat er races komen te vervallen als gevolg van Covid-19 zullen die worden terug betaald. (Hierbij rekening houdend met het eventuele voordeel van de package deal).

Inschrijven kan via de website voor een enkel event (aan de rechterkant van de pagina) en voor PackageDeal rechtstreeks: Door deze Link te klikken

Wij hopen jullie allemaal binnenkort weer te ontmoeten op het circuit.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

—————————————————————————————————–

Dear drivers,

The Calendar for 2021 has been released!

  • May 15-16, Zandvoort, Historic Zandvoort Trophy, 1 qualify, 3 races
  • 25-27 June, Spa-Francorchamps, Spa Summerclassic, 1 qualify, 2 races * (note: Scruiteneering expected on Thursday 24th)
  • July 16-18, Zandvoort, Historic Grand Prix Zandvoort, 1 qualify, 2 races
  • October 8-10, Dijon Pernois, Dijon Motors Cup, 1 qualify, 3 race
  • October 29-31, TT Circuit Assen, Hankook Final Races, 1 qualify, 3 race

*) = Non-Championship Race.

All individual registrations come to € 3,100,- we can offer the package deal for € 2.350,-

The price of the single race varies from € 500 to € 700.

In the event that races are canceled due to Covid-19, they will be refunded. (Taking into account the possible benefit of the package deal).

You can register via the website, for single events through the events on the right side of the page of for the Package Deal Directly: By following this Link

We hope to meet you all again soon at the track.

Sincerely,

NK GTTC

Seizoen 2020 ten einde… End of season 2020…

Beste rijders,

Wat een jaar, wat een seizoen!

Wat een mooi raceseizoen in 2020 zou gaan worden, met de nieuwe hoofdsponsor RECO autoschade, en met bijvoorbeeld Dijon op de kalender , en natuurlijk de HGP als ultiem raceweekend, werd toch alles anders door corona.

Een terugblik, maar ook een vooruitblik naar het seizoen 2021!

Eigenlijk ieder raceweekend stond in de steigers, maar werd veelal kort voor “de start” afgeblazen, gecanceld, omdat de COVID-19 pandemie iedereen parten speelde, en de gezondheid staat wel op nummer één, dus daar moet alles voor wijken, begrijpelijk!

Gelukkig kon de Historic Grand Prix van Zandvoort 2020 wel doorgaan, in een iets andere vorm dan gebruikelijk, maar de aanwezigen hebben toch wel genoten van dit weekend, een heel vol veld met historische raceauto’s , 1 kwalificatie en 3 races!

Niet te min, was het een onzekere tijd, om plannen en afspraken te maken, contacten waren er op korte termijn met de circuits, voor het bestuur een lastige taak!

Het bestuur wil jullie, PD-houders  en “losse rijders” dan ook bedanken voor het geduld en loyaliteit in deze.

Ook dit jaar nog meer het vermelden waard, is dankzij onze trouwe sponsoren de NK RECO GTTC een volwaardige raceklasse op de nationale en internationale circuits! Zeer bedankt voor de sponsoring en dat we volgend seizoen weer op jullie mogen rekenen!

Zoals gebruikelijk ieder jaar, volgde een gezellige bijeenkomst, als afsluiting van een seizoen, tsja ook die kon nu niet georganiseerd vanwege de huidige maatregelen.

Maar wat in het vat zit, verzuurd niet!

Dan vooruitkijkend naar volgend jaar:

Ondanks de onzekere corona perikelen, plannen we toch vooruit en zijn we bijna klaar met de kalender voor seizoen 2021!

Waarschijnlijk  komen we tot  5 raceweekenden,  waarvan je er 4 alvast inde agenda kunt zetten:

Historic Zandvoort Trophy            15-16 mei

Spa Summerclassic                         25-27 juni

Historic Grand Prix Zandvoort     16-18 juli 

Dijon Motors Cup.                          1-3 oktober

Zodra de 5e race is bevestigd, bieden we een nieuwe Package Deal aan. En voor alle Package Deal-houders van 2020 zullen we een speciale aanbieding doen om dit voor zo weinig mogelijk extra kosten te krijgen. Package-deal houders van 2020 kunnen natuurlijk ook beslissen voor een terugbetaling, dit betekent dat je alleen het HGP van 700 euro betaalt. We verwachten jullie zo spoedig mogelijk  te informeren over de laatste ontwikkelingen via de website en per mail.

Stay Safe

Met vriendelijke groet, het bestuur.

——————————————————————————————————————–

Dear drivers,


What a year, what a season!


What was going to be a great racing season in 2020, with the new main sponsor RECO car-damage repair compagny, and with, for example, Dijon on the calendar, and of course the HGP as the ultimate racing weekend, everything changed due to corona.


A look back, but also a look ahead to the 2021 season!


Every race weekend was actually in the scaffolding, but was often canceled shortly before “the start”, because the COVID-19 pandemic played tricks on everyone, and health is number one, so everything has to give way to that, understandable!


Fortunately, the Historic Grand Prix of Zandvoort 2020 could take place, in a slightly different form than usual, but the attendees did enjoy this weekend, a very full field with historic racing cars, 1 qualifying and 3 races!


Nevertheless, it was an uncertain time to make plans and appointments, there were short-term contacts with the circuits, a difficult task for the board!
The board would like to thank you, PD holders and “casual drivers” for the patience and loyalty in this.


Also worth mentioning this year, thanks to our loyal sponsors, the NK RECO GTTC is a full-fledged racing class on the national and international circuits! Thank you very much for sponsoring and that we can count on you again next season!

As usual every year, a pleasant meeting followed, to end a season, well that could not be organized now due to the current measures.


Then looking ahead to next year:
Despite the uncertain corona troubles, we plan ahead and we are almost done with the calendar for the 2021 season!
We will probably arrive at 5 race weekends, of which you can already put 4 in the agenda:
Historic Zandvoort Trophy May 15-16,
Spa Summerclassic June 25-27,
Historic Grand Prix Zandvoort July 16-18
Dijon Motors Cup October 1-3

Once the 5th race is confirmed we will offer a new Package Deal. And for all Package Deal holders from 2020, we will make a special offer to get this for as little extra cost as possible. Package deal holders of 2020 can of course also decide for a refund, this means that you only pay the HGP of 700 euros. We expect to inform you as soon as possible about the latest developments via the website and by email.


Stay Safe

Sincerely, the board.