Seizoen 2020 ten einde… End of season 2020…

Beste rijders,

Wat een jaar, wat een seizoen!

Wat een mooi raceseizoen in 2020 zou gaan worden, met de nieuwe hoofdsponsor RECO autoschade, en met bijvoorbeeld Dijon op de kalender , en natuurlijk de HGP als ultiem raceweekend, werd toch alles anders door corona.

Een terugblik, maar ook een vooruitblik naar het seizoen 2021!

Eigenlijk ieder raceweekend stond in de steigers, maar werd veelal kort voor “de start” afgeblazen, gecanceld, omdat de COVID-19 pandemie iedereen parten speelde, en de gezondheid staat wel op nummer één, dus daar moet alles voor wijken, begrijpelijk!

Gelukkig kon de Historic Grand Prix van Zandvoort 2020 wel doorgaan, in een iets andere vorm dan gebruikelijk, maar de aanwezigen hebben toch wel genoten van dit weekend, een heel vol veld met historische raceauto’s , 1 kwalificatie en 3 races!

Niet te min, was het een onzekere tijd, om plannen en afspraken te maken, contacten waren er op korte termijn met de circuits, voor het bestuur een lastige taak!

Het bestuur wil jullie, PD-houders  en “losse rijders” dan ook bedanken voor het geduld en loyaliteit in deze.

Ook dit jaar nog meer het vermelden waard, is dankzij onze trouwe sponsoren de NK RECO GTTC een volwaardige raceklasse op de nationale en internationale circuits! Zeer bedankt voor de sponsoring en dat we volgend seizoen weer op jullie mogen rekenen!

Zoals gebruikelijk ieder jaar, volgde een gezellige bijeenkomst, als afsluiting van een seizoen, tsja ook die kon nu niet georganiseerd vanwege de huidige maatregelen.

Maar wat in het vat zit, verzuurd niet!

Dan vooruitkijkend naar volgend jaar:

Ondanks de onzekere corona perikelen, plannen we toch vooruit en zijn we bijna klaar met de kalender voor seizoen 2021!

Waarschijnlijk  komen we tot  5 raceweekenden,  waarvan je er 4 alvast inde agenda kunt zetten:

Historic Zandvoort Trophy            15-16 mei

Spa Summerclassic                         25-27 juni

Historic Grand Prix Zandvoort     16-18 juli 

Dijon Motors Cup.                          1-3 oktober

Zodra de 5e race is bevestigd, bieden we een nieuwe Package Deal aan. En voor alle Package Deal-houders van 2020 zullen we een speciale aanbieding doen om dit voor zo weinig mogelijk extra kosten te krijgen. Package-deal houders van 2020 kunnen natuurlijk ook beslissen voor een terugbetaling, dit betekent dat je alleen het HGP van 700 euro betaalt. We verwachten jullie zo spoedig mogelijk  te informeren over de laatste ontwikkelingen via de website en per mail.

Stay Safe

Met vriendelijke groet, het bestuur.

——————————————————————————————————————–

Dear drivers,


What a year, what a season!


What was going to be a great racing season in 2020, with the new main sponsor RECO car-damage repair compagny, and with, for example, Dijon on the calendar, and of course the HGP as the ultimate racing weekend, everything changed due to corona.


A look back, but also a look ahead to the 2021 season!


Every race weekend was actually in the scaffolding, but was often canceled shortly before “the start”, because the COVID-19 pandemic played tricks on everyone, and health is number one, so everything has to give way to that, understandable!


Fortunately, the Historic Grand Prix of Zandvoort 2020 could take place, in a slightly different form than usual, but the attendees did enjoy this weekend, a very full field with historic racing cars, 1 qualifying and 3 races!


Nevertheless, it was an uncertain time to make plans and appointments, there were short-term contacts with the circuits, a difficult task for the board!
The board would like to thank you, PD holders and “casual drivers” for the patience and loyalty in this.


Also worth mentioning this year, thanks to our loyal sponsors, the NK RECO GTTC is a full-fledged racing class on the national and international circuits! Thank you very much for sponsoring and that we can count on you again next season!

As usual every year, a pleasant meeting followed, to end a season, well that could not be organized now due to the current measures.


Then looking ahead to next year:
Despite the uncertain corona troubles, we plan ahead and we are almost done with the calendar for the 2021 season!
We will probably arrive at 5 race weekends, of which you can already put 4 in the agenda:
Historic Zandvoort Trophy May 15-16,
Spa Summerclassic June 25-27,
Historic Grand Prix Zandvoort July 16-18
Dijon Motors Cup October 1-3

Once the 5th race is confirmed we will offer a new Package Deal. And for all Package Deal holders from 2020, we will make a special offer to get this for as little extra cost as possible. Package deal holders of 2020 can of course also decide for a refund, this means that you only pay the HGP of 700 euros. We expect to inform you as soon as possible about the latest developments via the website and by email.


Stay Safe

Sincerely, the board.


												

HANKOOK Finale-races 30 oktober t/m 1 november 2020 GEANNULEERD!!

Beste rijders, vanwege de laatst afgekondigde maatregelen m.b.t. het COVID-19 virus, is het raceweekend in Assen, de HANKOOK FINALE-races, vrijdag 30 oktober t/m 1 november 2020 GEANNULEERD!

 Over de verdere ontwikkelingen informeren wij jullie later.

Namens het bestuur.

Stay safe!!

———————————————————————————————————————–

Dear drivers, due to the last announced measures regarding the COVID-19 virus, the race weekend in Assen, The HANKOOK FINAL races, Friday October 30 to november 1, 2020 has been CANCELED!

We will inform you later about further developments.

On behalf of the Board.

Stay safe!!

—————————————————————————————


												

Corona update 8 juni 2020

As the world around us is getting adjusted to COVID-19 we have been able to make an updated calendar, with 4 races ahead of us.

So get ready to race!

 • We start at Zolder the 8th and 9th of August.
 • Early September we go to Zandvoort HGP
 • Early October we have our first visit to Dijon
 • and the last weekend of October we close on Assen

Also the 3 hour race at Nurburgring is still joinable for anyone who likes to, on the Friday 7th of August.

Of course races will be with approperiate and local measures like no or limited public, but we still have the full programme of racing in the weekends

Find enclosed the full updated calendar:-

Kalender update June 2020

For our package deal holders we will offer a discount because they missed a few races.
For holders who are not to leave e.g. their country do to regulations and can’t participate we will fully refund.
For all package deal holders, many thanks for your patience and loyalty, we hope to see you again on these races!
Of course same rule holds, that you can ‘sell’ races.

Registration is open via nkgttc.nl.
In case of any questions, don’t hesitate to mail.
On behalf of the GTTC organisation,
Timo

Early bird package deal 2020

Inschrijving early bird package deal is vanaf nu geopend en tot en met 15 december beschikbaar. Boek hem snel want deze €300,- korting is maar tijdelijk!

—-‐————–

Registration early bird package deal is now open and available until December 15. Book it quickly because this € 300 discount is temporary!

23-24 May, Zandvoort, Historic Zandvoort Trophy, 1 qualify, 3 races

25-28 June, Spa-Francorchamps, Spa Summerclassic, 1 qualify, 2 races *)

11-12 July, Zolder, Superprix, 1 qualify, 3 races

5-7 September, Zandvoort, Historic Grand Prix Zandvoort, 1 qualify, 2 races

2-4 October, Dijon Pernois, Dijon Motors Cup, 1 qualify, 3 races

17-18  October, Assen, Hankook finale races, 1 qualify, 3 races

Jaarfeest 2019

Beste Rijder,

Hierbij willen wij je uitnodigingen voor de afsluiting van ons raceseizoen 2019.

Op zaterdag 30 november vanaf 17.00uur ben je van harte welkom in de Berenkuil te Nijkerk, adres Berencamperweg 11,

Foto’s Copyright Racefotos.nl

3882 SP Putten.

Deze avond zullen wij;

 • Toosten op de kampioenen;
 • Terug kijken op het afgelopen jaar;
 • Sterke verhalen onder het genot van een drankje;
 • Gezamenlijk geniet van een Indisch buffet;
 • En een vooruitblik doen op het seizoen 2020.

Catering:

 • Ontvangt met bubbels
 • Indische buffet
 • 3 consumptie muntjes (zijn los bij te kopen op locatie)
 • Kop koffie of thee achteraf.

Kosten:

 • Rijders: € 0,-
 • Introduce: € 32,50

Ben je van plan te komen dan kan je ons dat laten weten via het mail adres info@nkgttc.nl , dan zorgen wij dat er genoeg eten is voor iedereen.

Wij hopen je op zaterdag 30 november te mogen verwelkomen.

——————————————————————————————————————————————–

Dear Driver,

Hereby we would like to invite you to the conclusion of our 2019 racing season.

On Saturday 30 November from 5 pm you are welcome in the Berenkuil in Nijkerk, address Berencamperweg 11,

3882 SP Putten.

This evening we will;

– Toasting on the champions;

– Looking back on the past year;

– Strong stories while enjoying a drink;

– Enjoy an Indian buffet together;

– And look ahead to the 2020 season.

Catering:

– Received with bubbles

– Indian buffet

– 3 consumption coins (can be purchased separately on location)

– Cup of coffee or tea afterwards.

Cost:

– Drivers: € 0.00

– Introduce: € 32.50

Are you planning to come then you can let us know by the e-mail address info@nkgttc.nl , we will ensure that there is enough food for everyone.

We hope to welcome you on Saturday 30 November.

Eindstand 2019 2.0

Helaas hebben wij moeten constateren wat er een administratieve fout is gemaakt bij het opmaken van het klassement. Per abuis is de race op de Nurburgring meegenomen in de doortelling voor het NK kampioenschap.

Het bijgewerkte klassement vind je hier onder.

De top 3 is gelijk aan de vorige versie.

Unfortunately, we have had to ascertain what an administrative error was made when drawing up the rankings. The race at the Nurburgring was mistakenly included in the count for the Dutch Championship.

You can find the updated classification below.

The top 3 is the same as the previous version.

Start Seizoen 2019

Met het schrijven van dit bericht nog maar 3 weken voorbereiding tijd voor het nieuwe Seizoen.
2019 wordt een prachtig seizoen, mooie races op historische banen, Zandvoort, Assen, Spa-Francorhamps, Nurburgring en ook dit jaar als primeur voor NKGTTC Donnington Park in het Verenigd Koninkrijk.

Veel rijders willen er het hele seizoen bij zijn en hebben een Package Deal afgesloten (25+) en daarnaast zijn er ook legio losse inschrijvingen van coureurs die aan een of een aantal evenementen gaan deelnemen.

Aftellen is begonnen: |
Auto klaar, Veiligheid geregeld (let op de nieuwe regels voor 2019), campers en aanhangers nagekeken en de spullen voor de Lawaai Campings (Paddock) afstoffen.

Tot 11-12 Mei op Zandvoort voor de opening, HZT 2019.