Nieuwsbrief NK GT&TC 2012, deel 2

Beste mede-coureurs,

In deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van de volgende onderwerpen rondom het NK GTTC:

1. Terugblik op prijsuitreiking seizoen 2011 van 10 maart j.l.
2. Sponsorovereenkomst met Dantuma en TwinSpark Racing
3. Oprichting Stichting GRDC (Dutch Historic GT&TC Racing Drivers Club)
4. Programma 2012 en Package Deals

1. Terugblik op prijsuitreiking seizoen 2011 van 10 maart j.l.
Twee weken geleden vond een goed bezochte uitreiking van de seizoensprijzen 2011 plaats in de Ierse Pub van Silverstone in Zwanenburg. 50 bezoekers beleefden een gezellige avond, waar niet alleen werd teruggeblikt op een succesvol 2e seizoen NKGTTC, maar ook vooruitgeblikt naar het aanstaande seizoen 2012. De data zijn inmiddels geprikt, waarover hieronder meer.

De Prijzen voor de GT&TC winnaars 2011

Nederlands kampioen GT & Touring Cars ’66-’81, Leonard Stolk, ontving de trofee in de vorm van een houten stuurwiel uit handen van Wolter Gratama. De diverse overall en klasse prijzen werden uitgereikt en er vloeide heel wat bier. Er werden die avond maar liefst 12 package deals voor het huidige seizoen verkocht en daaruit spreekt het vertrouwen dat jullie hebben in de door Rob Bijster en Wim Heuving gegrondveste klasse.

Leonard Stolk, Overall Kampioen NK GT&TC 2011

2. Sponsorovereenkomst met Dantuma en TwinSpark Racing.
Tevens op 10 maart werd tijdens de Klasse avond het hoofdsponsorcontract voor onze klasse met de firma Dantuma ondertekend. Dantuma specialiseert in document management software, hardware en systemen. Eigenaar Jan Veening, in gezelschap van zijn zoon Peter, zelf een racer, ondertekende het contract met de nieuwe klasse bestuurders Leonard Stolk en Timo Span en met onze commissaris PR en Sponsoring, Wolter Gratama. Wolter kent Jan vanwege diens collectie oldtimers en wist Jan Veening te overtuigen van de waarde van sponsoring van onze klasse in het kader van zijn marketing strategie. Het contract is aangegaan voor 2 jaar. De aanwezige rijders kregen direct de Dantuma streamer en deurstickers mee. Dantuma neemt bovenop de sponsoring van de klasse ook de kosten van de prijzen in 2012 en 2013 voor haar rekening.

Tevens werd bekendgemaakt dat TwinSpark Racing, leverancier van onderdelen voor historische Porsches, eigendom van Leonard Stolk en Lex Proper, haar deur-sponsoring voortzet in 2012. Dus die stickers kunnen jullie gewoon op de auto laten zitten!

Ondertekening Sponsorovereenkomst (vrnl Wolter Gratama, Commissaris PR, Jan Veening, Algemeen Directeur Dantuma, Leonard Stolk, klasse voorzitter GRDC, Timo Span, penningmeester en secretaris klasse organisatie GRDC.

3. Oprichting Stichting GRDC (Dutch Historic GT&TC Racing Drivers Club)
Na 2 jaar onder de vleugels van de HARC te hebben gereden, is, mede dankzij de verworven sponsorcontracten, besloten dat onze klasse haar eigen organisatie diende te krijgen. De incubatieperiode bij de HARC is succesvol afgesloten, en nu werd het tijd onze eigen broek op te gaan houden. Rob Bijster, Wim Heuving, Theo van Gammeren, Thijs van Gammeren, Jack van Ginkel en Leonard Stolk hebben de plannen getrokken voor deze verzelfstandiging en in goed overleg met Kees Kooy, voorzitter HARC, is de Stichting Dutch Historic GT & TC Racing Drivers Club (GRDC) opgericht op 29 februari 2012.

Het bestuur van de Stichting GRDC wordt gevormd door:
• Leonard Stolk, voorzitter (gttc@me.com)
• Timo Span, penningmeester en secretaris (trspan@gmail.com).
Beide heren zijn actieve racers en zien zeer uit nar het bevorderen van de verdere groei van de club. Het bestuur wordt bijgestaan door vier commissarissen:
• Theo van Gammeren, Coordinator Reglementen (theovangammeren@gmail.com)
• Rob Bijster, Commissaris Evenementen (rp.bijster@quicknet.nl)
• Wim Heuving, Commissaris Financiën (postbus@wpheuving.nl)
• Wolter Gratama, Commissaris PR & Sponsoring (gratamataxaties@hotmail.com)
Er is bewust gekozen voor een stichting als rechtspersoon om de bestuurlijke beslommeringen te minimaliseren en de inzet door rijders voorwaardelijk te maken voor het goed functioneren van de klasse. Een breed draagvlak en inzet door ons allemaal is voorwaardelijk voor het welzijn van onze klasse. Reken er op dat jullie allemaal op enig moment gevraagd zullen worden iets voor de club te doen. Vooralsnog wordt geen donatie van de rijders gevraagd, maar willen wij de minimale cluborganisatie bekostigen uit sponsorgelden.

Het bestuur en de commissarissen hebben afgelopen week de balans opgemaakt voor het seizoen 2012 en geconcludeerd dat wij nog een aantal Package deals en sposors moeten werven om een sluitend budget te realiseren, maar iedereen is positief gestemd dat dit met inzet van jullie allemaal haalbaar is. Ook gastrijders zijn van harte welkom.

De volgende kernpunten van het beleid van de klasse zijn geformuleerd:
1. Evenementen dienen uit inschrijfgelden van rijders te worden gedekt. Sponsorgelden zijn slechts een buffer die in noodsituaties wordt aangesproken en dienen als waarborg voor continuïteit van de klasse.

2. Wij willen alleen met “in-period” correcte auto’s racen omdat dit de uitstraling en kwaliteit van de klasse, ook richting sponsors en andere race-organisaties borgt en zorgt voor eerlijke strijd op de baan. Het bijkt erg lastig om auto’s snel op het correcte specificatie-niveau te krijgen. Er is geleerd van de strubbelingen van vorig jaar rond het HTP, want deze eis heeft helaas een onnodig aantal potentiele deelnemers afgeschrokken. Het bestuur en de commissarissen hebben dus een nieuw beleid afgesproken rond homologatie-conformiteit. Uiteraard is de TC bij evenementen het verantwoordelijke orgaan voor beoordeling.

3. Wij gaan werken met een GT&TC Wagenpas. Iedere deelnemer dient de FIA homologatiepapieren van zijn auto uit die periode bij de keuring aan te bieden en aangeven aan de TC tot en met welke pagina (tijdsperiode) zijn auto voldoet aan de homologatie. Dat is dus niet hetzelfde als een HTP, maar dit zijn de papieren welke de specificaties met foto’s, meetkundige verhoudingen etc. bevatten. Bij de eerste keuring van het jaar wordt aan die papieren de GT&TC Wagenpas gehecht. Op deze Wagenpas worden door de TC eventuele afwijkingen van de homologatie specificaties aangetekend.

Voldoet een auto niet volledig aan de homologatie, dan stelt de TC de afwijking vast op de Wagenpas en wordt in overleg met TC, deelnemer en Theo van Gammeren het tijdpad afgesproken waarin en in welke volgorde toegewerkt gaat worden naar conformiteit met de FIA homologatie. Hierbij zal van alle zijden redelijkheid moeten worden betracht.

Dit betekent in de praktijk dat een deelnemer mee kan doen aan de wedstrijden dat weekeinde, maar zich in overleg met de TC en de klasse wel committeert aan een “werkschema” om de auto naar het juiste niveau te brengen.

Er blijven natuurlijk een aantal zaken welke naar de mening van de TC tot uitsluiting moeten leiden bij keuring, zoals veiligheids-overtredingen (pak, helm, gordels, schoenen, sokken, valse stickers op stoelen, brandblusser niet meer geldig etc.) of een duidelijk veel te grote motorinhoud. Maar eerlijk gezegd zou je daarmee natuurlijk eigenlijk niet moeten durven verschijnen… Wij weten dat een aantal deelnemers vorig jaar met een te grote motor-inhoud hebben deelgenomen, dus wij roepen hen op nu alvast maatregelen te nemen om teleurstelling te voorkomen! Deze aanpak zal worden vastgelegd in het klasse en inschrijvingsreglement.

4. Er komt een eigen website voor de klasse, welke de nieuwsbrief zal vervangen en welke zal dienen als het officiële aankondigingenbord voor onze klasse. Wij streven er ook naar om inschrijvingen zo veel mogelijk digitaal af te handelen. Ook willen wij hier een centraal punt van maken voor uitwisseling van ideeën, foto’s, video’s en reglementen. De site moet ook toegankelijk zijn voor buitenlandse potentiele deelnemers, zodat wij er naar streven om de site in het Nederlands en het Engels op te zetten.

5. Alle deelnemers aan het kampioenschap dienen lid van de HARC te zijn. Gastrijders zijn hierbij niet uitgezonderd, tenzij zij slechts een maal deelnemen per seizoen. Zonder HARC lidmaatschap kunnen echter geen kampioenschapspunten worden gescoord!

6. Wij zijn nog in overleg over een vorm van prijzentoewijzing welke het ook voor oudere, langzamere auto’s aantrekkelijk is om deel te nemen. Wij hebben een aantal deelnemers met minder extreme, maar prachtige auto’s zien afhaken omdat zij vonden dat zij niet mee konden komen in het veld. Dit is in elke klasse met een groot leeftijdsbereik een uitdaging, maar het blokkeert ten dele de groei van onze klasse. Hier worden jullie nog nader over geinformeerd, maar wij stellen het op prijs jullie ideeën mee te nemen in de gedachtenvorming!

4. Programma 2012 en Package Deals
HARC heeft eerste twee jaren in onze klasse geinvesteerd, zodat kunstmatig lage inschrijfgelden zijn betaald. Dit heeft ons de kans gegeven te starten. Wij vinden echter dat niemand kan verwachten dat iemand anders de kosten draagt van ons rij-plezier, dus vanaf nu zullen wij zelf de kosten geheel moeten opbrengen. Dat legt wel een grote verantwoordelijkheid op onze rijdersgemeenschap om de knip te trekken zodat wij kunnen blijven rijden. Tegelijkertijd zijn onze Package Deals een koopje wanneer je die met omringende landen vergelijkt; soms wel tot 100% voordeliger. Dus wij denken dat de benodigde € 1.500,= per seizoen zeer redelijk is.

De package deal kun je betalen door € 1.500,= over te maken op 32.93.32.678 bij Rabobank Amsterdam, t.n.v. Stichting GRDC, o.v.v.  je naam en type auto. Diegenen die reeds een package deal hebben gekocht verzoeken wij z.s.m. dit bedrag over te maken.

De eerste deelnemer is gesignaleerd met de nieuwe Dantuma sponsor streamer!

Het seizoen 2012 ziet er als volgt uit:

19-20 mei Zandvoort HZT
14-15 juli Assen HT
25 augustus Nurburgring
29-30 september Zandvoort GP Classic / Nationaal Oldtimer Festival

Het is, nog meer dan de eerste twee jaren, van belang dat wij vroegtijdig van jullie weten aan welke evenementen jullie willen meedoen. Wij zullen met jullie allemaal telefonisch contact zoeken om het programma door te nemen zodat wij weten met hoeveel inschrijfgelden wij rekening kunnen houden. Uiteraard kunnen jullie een van ons gewoon bellen of emailen om je in te schrijven voor dit seizoen.

Er zijn nog package deals beschikbaar en wij doen een uitdrukkelijk beroep op jullie om bevriende rijders uit binnen en buitenland te benaderen en uit te nodigen bij ons een of meer evenementen te komen rijden. Wij kunnen als klasse organisatie niet alleen voor vulling van de velden zorgen. Dat is een taak voor de hele club! Wanneer wij op goed gevulde velden kunnen rekenen, houden wij ook in de toekomst de mogelijkheid jullie aantrekkelijke inschrijfgelden aan te bieden.

Wij rekenen op jullie actieve participatie in onze klasse en rekenen erop jullie op 19 mei weer op Zandvoort te treffen!

Groet,

Team GRDC

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.