INFO HGP 2019

Over een week is het zover: de Historic Grand Prix Zandvoort!

Paddock

Wij delen paddock B, ook wel bekend als de oude slipschool, met het NK HTGT. We zijn samen met bijna 110 deelnemende auto’s, dus we moeten vreselijk efficiënt omgaan met de ruimte. Daarom wordt iedere deelnemer wordt individueel naar zijn plaats in de paddock begeleid en moet zich installeren op de plek die door de paddock stewards of door vertegenwoordigers van het NK HTGT of het NK GTTC wordt aangewezen. Dat is in principe aansluitend, op volgorde van aankomst.  Voor elke deelnemer is er een vak van ca. 3*15 meter beschikbaar, waarmee er voldoende ruimte moet zijn voor alle deelnemers. Wij rekenen op jullie medewerking , want alleen met jullie medewerking is er voor alle deelnemers voldoende ruimte beschikbaar, ook voor de deelnemers die pas laat arriveren. In een volgende mail kom ik terug met meer uitgebreide instructies voor de paddock indeling en de route naar de paddock.

Toegang, datum / tijden voor plaatsing op Paddock.

Op woensdag 4 en donderdag 5 september a.s., zullen Paul van Stenis jullie begeleider zijn op de paddock, samen met Derek Visser.

De toegang naar paddock B is alleen mogelijk via Parking C vanaf woensdag 11.00 uur. Derhalve zal de hoofdingang van Parking B gesloten blijven. Woensdag is aankomst mogelijk tot 22.00 uur.

Paul en Derek brengen jullie één voor één naar uw plaats op de paddock, om reden dat om en nabij 100 rijders hier een plaats moeten vinden en er ook voldoende ruimte moet zijn voor diegenen die later komen. In dit verband willen wij jullie vriendelijk verzoeken om zo efficiënt mogelijk op te bouwen met zo min mogelijk verlies van ruimte. 

Feedback 

Je helpt ons enorm als je ons laat weten als je niet in paddock B staat, maar op een andere plek in de paddock, bijvoorbeeld omdat je ook bij Masters deelneemt! Dan weten wij met wie we wel en geen rekening moeten houden.

Voorlopige deelnemerslijst

Zie bijgaande de laatste versie van de voorlopige deelnemerslijst. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn in geel en oranje gemarkeerd. Controleer je gegevens en geef onjuistheden en aanvullingen door via de site NK GTTC. 

Tijdschema en team information

Bijgaand ontvang je de laatste versie van het tijdschema en de team information. Er zijn voor het NK GTTC  geen wijzigingen in het tijdschema ten opzichte van vorige versies. Lees de team information grondig door, dat voorkomt verrassingen en teleurstelling. En als er vragen zijn: stel ze!

Veel plezier. Goeie reis. 

———————————————————————————————————————————————————–

In only a weeks NK HTGT will be revving up for two championship races in the Historic Grand Prix Zandvoort!

Paddock

NK GTTC shares Paddock B – also known as the ‘oude slipschool’ (former skid school) – with our onder sister series NK HTGT. Together we have about 110 competing cars, so we have to be very efficient when it comes to paddock space. Every competitor/team will be brought to his/her/its place individually by a paddock steward or a representative of NK HTGT or NK GTTC. Your place will be adjacent to the competitor arriving before you, in order of arrival. For every competitor there will be a surface available of appr. 3*15 meters, securing enough space for all competitors. We count on your cooperation and support: we can only make it work with your full cooperation! And of course we and you wouldn’t want to disappoint competitors that arrive late.  I’ll come back to the paddock issues in another mail, with full instructions and the right route to our paddock. 

Acces to paddock, dates en time for the paddock allocation.

On Wednesday 4 and Thursday 5 September Wednesday 4 and Thursday  5 september will Paul van Stenis of the circuit be your dispatcher for the paddock allocation. He will be assisted by Derek Visser.

The access to Paddock B is via Parking C on Wednesday starting  11.00. The main entrance via Parking B will remain closed. Wednesday closing time is 22.00.

Paul and Derek will allocate you one by one to your assigned paddock slot. This to secure that all drivers have a paddock place by noon on Thursday. We therefore ask all to contribute as efficiently as possible so that all have their paddock slot. 

You’ll help us enormously if you let us know if you won’t be in Paddock B, for example because you also compete in another series like Masters. Than we know who to count on and who will be somewhere else! Thanks in advance!

Time schedule and team information

Please find the updated time schedule and the team information attached. There are no changes in the time schedule for NK GTTC.  Please read the team information thoroughly to avoid surprises  and dissappointments. And if there are any questions: please ask!

We wish all good travels. And have fun!

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.