Online Inschrijven Kan Worden Gebruikt!

Na enige proefrondjes is het inschrijfsysteem nu geconfigureerd! Het systeem levert op jouw email adres een confirmatie van inschrijving en het genereert een factuur waar alle betalingsgegevens worden vastgelegd. Nadat wij het inschrijfgeld ontvangen hebben volgt een email welke jouw inschrijving bevestigt. Dit gaat ons allemaal veel werk schelen!

NK GT&TC op Facebook

Inmiddels zijn we begonnen ook foto’s te laden op een Facebook pagina. Je kunt ons op Facebook vinden onder de naam NK GT’s en Touring Cars ’66-’81. Stuur ons jullie foto’s op info@nkgttc.nl en wij voegen ze toe aan een album over het betreffende evenement!

HTP Dispensatie, Wel GTTC Wagenpas

NK GTTC  gaat werken met een GT&TC Wagenpas. Iedere deelnemer dient de FIA homologatiepapieren van zijn auto uit die periode bij de keuring aan te bieden en aan te geven aan de TC tot en met welke pagina (tijdsperiode) zijn auto voldoet ten opzichte van de homologatie. Dat is dus niet hetzelfde als een HTP, maar dit zijn de papieren welke de specificaties met foto’s, meetkundige verhoudingen etc. bevatten. Bij de eerste keuring van het jaar wordt aan die papieren de GT&TC Wagenpas gehecht. Op deze Wagenpas worden door de TC eventuele afwijkingen van de homologatie specificaties aangetekend.

Dit is een voorbeeld van de papieren die bij keuring aan de TC moeten worden aangeboden.

Voldoet een auto niet volledig aan de homologatie, dan stelt de TC de afwijking vast op de Wagenpas en wordt in overleg met TC, deelnemer en de Coordinator Reglementen, Theo van Gammeren ( wagenpas@nkgttc.nl ),  het tijdpad afgesproken waarin en in welke volgorde toegewerkt gaat worden naar conformiteit met de FIA homologatie. Hierbij zal van alle zijden redelijkheid moeten worden betracht.

Dit betekent in de praktijk dat een deelnemer mee kan doen aan de wedstrijden dat weekeinde, maar zich in overleg met de TC en de klasse wel committeert aan een “werkschema” om de auto naar het juiste niveau te brengen.

Er blijven natuurlijk een aantal zaken welke naar de mening van de TC tot uitsluiting moeten leiden bij keuring, zoals veiligheids-overtredingen (pak, helm, gordels, schoenen, sokken, valse stickers op stoelen, brandblusser niet meer geldig etc.) of een duidelijk veel te grote motorinhoud. Maar eerlijk gezegd zou je daarmee natuurlijk eigenlijk niet moeten durven verschijnen… Wij weten dat een aantal deelnemers vorig jaar met een te grote motor-inhoud hebben deelgenomen, dus wij roepen hen op nu alvast maatregelen te nemen om teleurstelling te voorkomen! Zie voor meer details het Inschrijvings- en Klassereglement.